Tisztelt Partnerünk!

Szükség van frissítésre, megújulásra, a régi hagyományok megtartása mellett újdonság létrehozására, ezért idén változnak a Pályázat beadásának feltételei, mellyel egy új hagyományt szeretnénk teremteni Partnereink körében.

2021-ben meghirdetjük az I. BMI Tető Napot, ahol mind magas- mind lapostetős oldalon megmérettetnek a szakma kiválóságai egy kötetlenebb Partnertalálkozó keretében.

A Pályázati kiírásunk az alábbiakban olvasható.

A pályázati lap letöltése

BMI Bramac -Fotózási engedély letöltése

BMI Villas -Fotózási engedély letöltése

 

 

Pályázati kiírás

I. BMI Tető Nap Szakmai Pályázat

2020-2021

 

A pályázat célja

Szakszerűen kivitelezett, esztétikus BMI Bramac és/vagy BMI Villas termékek felhasználásával fedett épületek megismerése, leendő építtetőkkel való megismertetése.

1. Pályázati határidő

Pályázati anyag beküldési határideje: 2021. március 1.

Eredményhirdetés: 2021. második negyedév

 

2. Pályázat jellege

A pályázat országos, nyilvános.

 

3. Részvételi feltételek

A pályázaton részt vehet tetőfedő, kivitelező, aki a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elismeri. Pályázni csak 3 évnél nem régebben elkészült homlokzat- és környezet kész épülettel lehet. Pályázni csak minimum 100 m2 tetőfelületű épülettel lehet.

A pályázaton a Bramac Kft. munkatársa vagy a számára készült épület nem vehet részt.

A pályázóknak lehetővé kell tenni, hogy a Bíráló Bizottság az épületeket a helyszínen megte­kinthesse.

A korábbi BMI Bramac Tetőfedő Bajnokság pályázatokon már elbírált épületekkel újra pályázni nem lehet, valamint az erre a pályázatra beadott munkákkal a 2022-es Tetőfedő Bajnokságra sem lehet pályázni!

 

4. Pályázati kiírás közreadása

Jelen pályázat 2020. november 2-án kerül kiírásra a partnereknek szóló hírlevél formájában, a pályamunkák a fent jelzett határidőig adhatók be online, a www.tetofedopalyazat.bramac.hu oldalon keresztül, tehát 2020. november 2. és 2021. március 1. között várjuk munkáikat.

5. Pályázattal kapcsolatos további információk

A Bramac Kft. Marketing osztályán: tel.: 88/590-891,

www.tetofedopalyazat.bramac.hu,

vagy Tanácsadó Kollégáinktól kérhetők.

 

6. Pályaművek tartalma

 • Elektronikusan kitöltött jelentkezési lap
 • Kitöltött és aláírt fotózási engedély digitálisan feltöltve
 • Min. 3 db jó minőségű, színes, digitális fotó az épület különböző oldali külső megjelenéséről.
 • BMI Bramac tetőfedés esetén: min. 5 db, de javasolt 10-15 db digitális, színes fotó a BMI Bramac tartozékokkal kivitelezett tetőfedés részleteiről (alátéthéjazat, ereszcsomópont, adott esetben vápa, tetőáttörés, csatlakozás, bonyolultabb csomópontok vagy annak részletének bemutatásával) - összesen tehát min. 8 db fotó szükséges (3 db külső és 5 db részletfotó)
 • BMI Villas termékekkel történt kivitelezés esetén: min. 5 db, de javasolt 10-15 db digitális, színes fotó a BMI Villas termékek beépítési fáziasairól készült felvételek dokumentálása (párazárás, kellősítés, alátét- és zárólemez, csomópontok, csatlakozások, áttörések) - összesen tehát min. 8 db fotó szükséges (3 db külső és 5 db részletfotó)
 • A felújítás kategóriában min. 1 db fotó a tetőfelület felújítást megelőző állapotáról
 • Félkész épületek (burkolatlan, színezés vagy nyílászáró nélküli) a kiírás szerint nem felelnek meg a részvételi feltételeknek, így ezen pályázatokat az elbírálásnál nem vesszük figyelembe.

A beküldött képeket csak digitális formában fogadjuk el a pályázati oldalon keresztül!

 

7. Pályázatok beküldése

A pályázati anyag a www.tetofedopalyazat.bramac.hu oldalon keresztül küldhető be.

8. Pályázatok értékelése

Az értékelés szempontjai BMI Bramac és tetőtartozékok, valamint BMI Villas zsindelyfedéssel kivitelezett épületek esetén:

 • Az alátéthéjazat és a fedés szakszerűsége.
 • Gerinc- és hajlatképzés kivitelezése.
 • Átszellőztetés, hófogás megoldása.
 • Rendszerelemek alkalmazása.
 • Különleges vagy egyedi tetőformák, megoldások.
 • Összkép

 

Az értékelés szempontjai BMI Villas termékekkel kivitelezett épületek esetén:

 • Anyagválasztás szakszerűsége.
 • Rétegrendi kialakítások
 • Részlet kialakítások: fontosabb szerkezeti részletek bemutatása pl. attikafalak lefedése és szegélyezése, tetőösszefolyók beépítése, külső vízelvezetésű tetőknél az eresz, illetve párkány szegélyezése, víznyelők beépítése, fal- és felépítmény-szegélyezések, dilatáció, felülvilágító szegélyezése, tetőáttörések, mechanikai rögzítések, stb.
 • Különleges megoldások.
 • Összkép


A beérkezett pályázatok egy előválogatáson esnek át a beküldött fotók alapján, és csak a pályázati kiírás tartalmi és formai feltételeinek együttes teljesülése esetén kerülnek zsűrizésre.

A zsűrizés során minden pályamű anonim, a szakmai szempontok figyelembe vételével a zsűri kategóriánként meghozza saját döntését és kategóriánként sorrendet hirdet.

A díjátadás helyszínén új rendszerű közönségszavazást rendezünk, ahol a zsűri által kiválasztott tetők bemutatásával, és a közönségszavazás eredményével együtt alakul ki a végleges díjazottak köre.

A helyszíni szavazás titkos, kategóriánként van lehetőség a szavazatok leadására a rendezvény folyamán.

9. Az értékelés menete

I. Előválogatás a beküldött pályaművek fényképei alapján a formai és tartalmi feltételeknek való megfelelőségről.

II. Pályamunkák zsűrizése

III. Díjazás a helyszíni szavazással összevetve

 

10. Pályázati kategóriák

1. ÚJ ÉPÜLETEK FEDÉSE

1.1 Lakóház (1-2 lakásos épület) BMI Bramac rendszerrel

1.2 Társasház, középület (3 vagy több lakásos társasház, középület) BMI Bramac rendszerrel

1.3 Új épület lapostető szigetelése BMI Villas rendszerrel

1.4 Új épület fedése BMI Villas bitumenes zsindelyfedéssel

 

2. FELÚJÍTOTT ÉPÜLETEK FEDÉSE

2.1 Lakóház (1-2 lakásos épület) BMI Bramac rendszerrel

2.2 Társasház, középület (3 vagy több lakásos társasház, középület) BMI Bramac rendszerrel

2.3 Épület lapostető felújítása BMI Villas rendszerrel

2.4 Épület felújítása BMI Villas bitumenes zsindelyfedéssel
 
 

3. KOMBINÁLT TETŐMEGOLDÁS – MAGAS- ÉS LAPOSTETŐ

(csak BMI Bramac és BMI Villas fedések kombinálva)
 

11. Pályázatok díjazása

Minden kategóriában legalább 3-3 díjat adunk ki, a díjak átcsoportosítása a pályázati anyagok függvényében előfordulhat.

Ha egy pályázó több kategóriában is díjazott lenne, akkor csak a magasabb helyezése alapján kap díjat.


A díjak összértéke 2.500.000 Ft.

A szakmai zsűri a kiemelkedő pályázatokat elismerő oklevéllel jutalmazhatja.

A díjak átadására a 2021. második negyedévében megrendezendő I. BMI Tető Nap rendhagyó rendezvényén kerül sor.

A pályamunkát beküldött és az előzsűrizésen átjutott tetők kivitelezői meghívást kapnak a díjátadó rendezvényre. A pályázat benyújtása nem jogosít fel automatikusan a díjátadón való részvételre.

A díjnyertes pályázatokat a sajtó rendelkezésére bocsátjuk, illetve saját kiadványainkban felhasználjuk, ezért a zsűrizés első fordulójában kizárólag azon épületek vehetnek részt, amelyhez a Pályázó a fotózási engedélyt is csatolta.

A pályázati lap letöltése pdf formátumban

A pályázathoz sok sikert kívánunk!

Veszprém, 2020. november

Bramac Kft.

vissza a lap tetejére